Lifestyle monitoring om normaal gedrag te bepalen

Wat is normaal gedrag?

Deze vraag is het onderwerp van vele discussies. Ook in de ouderenzorg is deze vraag actueel. Onze vorige blog ging over vallen en hoe dit met gebruik van slimme vloeren en valsensoren gesignaleerd kan worden. Een val is een incident en geen ‘normaal gedrag’. Maar wat is dan wel ‘normaal gedrag’? En belangrijker hoe kan in de ouderenzorg onderscheid gemaakt worden tussen ‘normaal gedrag’ en een incident?  Dit kan met behulp van lifestyle monitoring.

Lifestyle monitoring

Met alle concepten van New Caresolutions kan ‘normaal gedrag’ gemeten worden. We noemen dit lifestyle monitoring. Het monitoren van de levenstijl. Onder ‘normaal gedrag’ verstaan we activiteiten die men normaliter, meerdere keren, gedurende de dag uitvoert. Denk aan handelingen als in en uit bed gaan, naar het toilet gaan, koelkast openen of de woning verlaten. In de uitvoer van deze activiteiten kan een patroon geconstateerd worden.

Afwijking van het normale gedrag

Wanneer we weten wat het normale gedrag is van de bewoner kunnen we afwijkend gedrag signaleren. Zo is het wellicht normaal wanneer men overdag de woning verlaat, maar ‘s nachts is dit niet normaal. Een ander voorbeeld is het toiletbezoek. Wanneer men normaal gesproken ‘s nachts twee keer naar het toilet gaat en dit is ineens zes keer per nacht, is dit afwijkend. Ook wanneer het bezoek veel langer is dan normaal, kunnen we dit als afwijkend gedrag noteren. Deze afwijkingen van het normale gedrag van de bewoner kan bij de verpleging worden aangekaart zodat zij hierop actie kunnen ondernemen.

Meerdere concepten

Op basis van de slimme vloer kunnen we meer verschillende activiteiten meten dan bij de wandsensor. De wandsensor wordt met name toegepast in de natte ruimte. Denk hierbij aan het toilet of de badkamer. Bij de wandsensor kan bepaald worden of iemand in de ruimte aanwezig is. Maar ook hoe lang de bewoner in de desbetreffende ruimte is. Zo kan er een alarm gestuurd worden wanneer het bezoek te lang duurt of wanneer de bewoner valt.

Met de slimme vloer kunnen we juist meer patronen meten. In de software kan je op een plattegrond van de woning precies aangeven op welke posities in de woning je activiteiten wilt meten. Zo zie je bijvoorbeeld wanneer iemand in bed ligt en weer uit bed komt. Ook monitor je hoe lang de bewoner op bed ligt. Daarnaast kan gemeten worden wanneer en hoe vaak iemand naar de koelkast loopt om iets te pakken.

Combinatie slimme vloer en wandsensor

lifestyle monitoring

Door verschillende producten  zoals de slimme vloer, wandsensor en deurcontacten te combineren creëren we een compleet systeem waarmee je het normale gedrag van de bewoner kan meten. Een lifestyle monitoring systeem. Daarnaast kan je ook ondersteunen door te signaleren op ‘afwijkend gedrag’. Met behulp van de slimme vloer zien we dat de bewoner bijvoorbeeld ‘s nachts uit bed komt om naar het toilet te gaan.  Het systeem ziet de bewoner uit bed komen en schakelt de geïntegreerde plintverlichting automatisch. Zo loopt de bewoner niet in het donker en kan hij de weg goed vinden. De plintverlichting kan op vrij instelbare tijden worden ingesteld.

Het systeem ziet dat de bewoner naar de badkamer gaat en zet de wandsensor in de badkamer aan. Bij binnenkomst in de badkamer neemt de wandsensor de signalering over van de vloer. Wanneer de bewoner weer terug komt in de woonkamer schakelt de wandsensor weer uit en neemt de sensorvloer de taak weer over. De geïntegreerde LED plintverlichting gaat uit zodra de bewoner weer in bed ligt.

Ook kan gemeten worden of de bewoner deuren en of ramen open heeft gedaan en/of laten staan. Zo zijn er nog meer accessoires te combineren zoals LED plintverlichting, alarm knoppen, alarmkiezers en hals of pols zenders. Het systeem is tegelijkertijd ook een prima inbraakpreventie en alarmsysteem.

Rapportage

lifestyle monitoring, rapportage

Binnen de software is het simpel mogelijk het ‘normale gedrag’ of afwijkingen in een overzicht te laten zien. Dit is eigenlijk een persoonsspecifieke blauwdruk van het gedrag. De rapportage in de afbeelding laat bewegingsactiviteit, toiletbezoek en slaapuren over een langere periode zien waardoor veranderingen snel inzichtelijk zijn voor de verpleging. Zo kan er actie ondernomen worden en kan een crisissituatie worden voorkomen.

lifestyle monitoring, dagritmeMinder bewegen van de bewoner, nachtelijke onrust of slecht eten zijn voorbeelden van zaken die gesignaleerd kunnen worden. Maar ook veelvuldig toiletbezoek kan worden gesignaleerd. Een urineweginfectie kan hiervoor aanleiding zijn. Door dit afwijkend gedrag in een vroeg stadium te constateren kan er adequaat gehandeld worden.

lifestyle monitoringDoor leefstijl monitoring kunnen de besteedde uren aan (nacht) zorg  sterk verminderd worden terwijl de kwaliteit van de zorg aan de bewoner omhoog gaat door de preventieve werking van leefstijl monitoring.