Radar technologie is meer onderdeel van de toekomst dan u nu denkt.

Na innovatie als de Elsi™ Smart Floor en Elsa™ Activity Sensing is het nu tijd voor iets totaal anders.

De fabrikant MariCare heeft hiervoor alle kennis samengevoegd in één oplossing. Dit is dan ook niet anders te omschrijven als “de Alles in één oplossing” voor de VVT en Thuiszorg.

Elma™ Smart Detection is de toekomst voor de Nederlandse zorg. Deze radar oplossing is door MariCare door de eigen Research & Development afdeling ontwikkeld en daarna uitvoerig getest bij verschillende zorgorganisaties in Finland.

MariCare heeft er bewust voor gekozen deze oplossing eerst te lanceren in eigen land en daarna in de andere Scandinavische landen of the Nordic country’s zoals zij zelf zeggen.

Ale vele jaren werkt MariCare aan projecten over de hele wereld, niet alleen zorg projecten. De zorgtechnologie zijn zij in 2008 mee gestart en daarna is deze oplossing uitgerold over de gehele wereld.

Vanaf dit jaar heeft MariCare besloten de Elma™ Smart Detection ook in Nederland aan te bieden. Wij van New Caresolutions zijn hier erg blij mee, wij geloven dat dit een gamechanger kan zijn voor de Nederlandse zorg.

Mede omdat Elma™ Smart Detection op veel gebieden in de zorg kan worden toegepast.

In een zorgproject wordt hiervoor één radar per ruimte geplaatst, dus ook in de badkamer. Met deze oplossing wordt geen gebruik gemaakt van losse sensoren, de radar vervult alle functies zelf. Zoals onderscheid in soort Slaapgedrag, Beweging, Zitten, Toiletbezoek, Verlaatkamer, Valdetectie en Leefcirkels.

Elke kamer is afzonderlijk instelbaar, hiermee kunt u voldoen aan de eisen die de Wet Zorg en Dwang hieraan stelt en voldoet de oplossing aan de eisen van de Privacy Wetgeving AVG. Alle aanpassingen in het systeem zijn d.m.v. een auditlog terug te traceren op de persoon die een aanpassing gedaan heeft en tot op kamerniveau en daarbij horende gewijzigde of toegevoegde functies.

De radars worden aangesloten op uw interne ICT netwerk en op deze manier ook van spanning voorzien.

De Webinterface geeft u een duidelijk beeld per etage en biedt tevens de mogelijkheid elke gebeurtenis via de replay functie te bekijken, ook op de smartphone. Dit biedt grote voordelen voor de nachtzorg, uw medewerker ziet niet één kamer maar een hele afdeling in één totaal overzicht.

Heeft u interesse, bel 085-8223600 of mail ons info@new-caresolutions.nl